LEVERINGSVOORWAARDEN

Voor de volgende zaken kan een toeslag worden berekend:
  • Prijzen gelden vanaf 25 vierkente meter
  • Het invrezen van v-groeven in vloeren met planken tot 18cm
  • Werkzaamheden op een etage zonder aanwezigheid van een lift
  • Eventuele parkeergelden worden doorberekend naar geldend tarief

PRIVACYVERKLARING & COOKIE-REGLEMENT
 
 
Ritsma Parket
 
www.ritsmaparket.nl
 
 
Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Ritsma Parket informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult. 
 
Ritsma Parket gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, zoals toegang verstrekken tot ons aanbod en het voeren van correspondentie. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 
Ritsma Parket kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ritsma Parket, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ritsma Parket verstrekt. Ritsma Parket kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
- Uw voor- en achternaam
 
- Uw adresgegevens
 
- Uw telefoonnummer
 
- Uw e-mailadres
 
 
WAAROM Ritsma Parket GEGEVENS NODIG HEEFT
 
Ritsma Parket verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 
Daarnaast kan Ritsma Parket uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
 
HOE LANG Ritsma Parket GEGEVENS BEWAART
 
Ritsma Parket bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
 
DELEN MET ANDEREN
 
Ritsma Parket verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
 
Op de website van Ritsma Parket worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ritsma Parket gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
GEBRUIK VAN COOKIES
 
Ritsma Parket maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
 
Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:
 
- functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 
- Google Analytics: via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ritsma Parket gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ritsma Parket heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
 
 
Gegevens van het apparaat en browser:
 
- Het IP-adres van uw apparaat (wordt geanonimiseerd opgeslagen);
 
- Het formaat van het scherm van uw apparaat;
 
- Het type apparaat en uw browser.               
 
 
Gegevens van het bezoek:
 
- Via welke website u bij onze website bent gekomen;
 
- Welke pagina’s u heeft bezocht;
 
- Het land waar u zich bevindt bij het bezoeken van onze website;
 
- De voorkeurstaal die is ingesteld in uw browser;
 
- De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.
 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ritsmaparket.nl. Ritsma Parket zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
 
BEVEILIGEN
 
Ritsma Parket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ritsma Parket maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ritsma Parket verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ritsma Parket op via info@ritsmaparket.nl. www.ritsmaparket.nl is een website van Ritsma Parket. Ritsma Parket is als volgt te bereiken:
 
 
Vestigingsadres: Klokkengieterstraat 24, 1825 AJ Alkmaar
 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37070739
 
Telefoon: 06-53121933
 
E-mailadres: info@ritsmaparket.nl